Besiktning i Boden 20140527

Bo Lindström och Christer Bergdahl hade ordnat möjligheten att kontrollera avgas- och bromsvärden gratis på bilprovningen i Boden. Ett 20-tal fordon testades under kvällen. Ett välkommet initiativ som uppskattades av deltagarna. Ett stort tack också till besiktningsmännen som ställde upp på sin fritid. Efter kontrollen besöktes Anders Granbergs fina samling samt fikades på Retro Cafét.