Grävardagen 4 juli 2018

Årets Grävardag i Vitåfors på Vitåfors Maskinmuseum var välbesökt. Nisse Engfors och Staffan Bergman demonstrerade maskiner och det fanns mycket att se. Wirarna spändes när det grävdes och bulldozrar fick fylla igen gropar. Många hade aldrig sett sådana maskiner i bruk och de som hade det upplevde gamla minnen och många berättelser från gamla tider fick höras. Alla trivdes och tältet med tilltugg var välbesökt.