Utställning Boden 2-3 maj 2015

Motorentusiasterna i Norr ordnade en utställning i Bodens ishall 2-3/5 2015. En utställning som blev formidabel succe. En förening som har verksamhet varje vecka visade vad medlemmarna kan åstadkomma med sina fordon.
Alla hittade någonting intressant att titta på och hela familjer besökte hallen.

Foto: Thomas Johansson och Timo Vuortio