Förvaring av historiska fordon

Våra kära fordon är vi måna om, på flera sätt. Vi vill att de skall finnas kvar till glädje för även kommande generationer. För att kunna ha fordonen igång och kunna renovera dem behövs reservdelar. Flera av reservdelsfordonen står ute i väntan på behov. Myndigheterna har börjat reagera med kraft för att få bort våra fordon från tomterna. Det är olyckligt att det fattas förståelse. I några fall kunde man ha förhindrat missförstånd om fordonsägaren hade agerat lite förnuftigare, men i de flesta fall som berör medlemmar i klubbar för historiska fordon har oenigheten mellan myndigheter och fordonsägare lett till att fordonen som kunde varit värda att bevara har skrotats. Om reservdelarna försvinner kan vi inte heller ställa upp på olika evenemang och körningar, ibland med begäran av kommunerna.
En dialog mellan myndigheter och klubbar vore önskvärt så att historiska fordon kunde bli undantagna och myndigheterna skulle respektera det stora arbetet som klubbmedlemmar gör för hela landets kulturhistoria – helt gratis för samhället!

Information från MHRF: Klicka HÄR

Känner du dig orättvist behandlat av myndigheterna, läs detta: Centrum för rättvisa

Några exempel från ett fall där Kronofogden har hämtat alla fordon från en gård och skrotat dem. Var det nödvändigt? Var dessa skrot?: