Händer i byn

Det händer ett och annat i byn under året. Byafiket är öppet hela sommaren och på vintertid onsdagkvällar – en träffpunkt för alla.
Dessutom samlas man under året för olika händelser var av några kan man se bilder och läsa om här.