Napapiirin keikka 13 juni 2014

Finska veteranlastbilsklubben, Vetku, ordnar ett stort rally eller meeting för gamla lastbilar årligen. I år hade man lagt starten till Torneå och en del av rutten gick på svenska sidan om gränsen till bl.a. Kukkolaforsen och Aavasaksa och därifrån vidare till målet i Rovaniemi. Några bilder från rallyt illustrerar mångfaldet av fordon som deltog. Deltagarna kom från hela landet, de flesta faktiskt från södra delen av det. De som hade längst att köra till starten hade kört från Helsingfors och Åbo. Att förvara, renovera, restaurera och visa upp historiska lastbilar för allas glädje är en viktig del av det rullande kulturarvet. Deltagarlista
Vetku:s hemsida
De första åker iväg, film
De i mitten av listan åker iväg, film
De sista åker iväg, film

Vetkun vuoden 2014 pitkä keikka ajettiin Pohjois-Suomessa.  Torniosta ajettiin lähdön jälkeen Haaparannalle ja sieltä Kukkolaforsenille tauolle. Matka jatkui Aavasaksalle ja sieltä edelleen maaliin Rovaniemelle. Muutamat kuvat ajoihin osallistuneista ajoneuvoista kuvastavat sitä kirjoa jota nämä kuorma-autot edustavat. Suurin osa osallistujista oli ajanut pitkän matkan maan eteläisimmistä osista, kuten Helsingistä ja Turusta. Historiallisten kuorma-autojen talteenotto, entisöinti ja niiden esille tuonti kaikkien nähtäväksi on tärkeää työtä kulttuuriperinteen saralla.
Osanottajaluettelo
Vetkun sivut
Ensimmäiset lähtee matkaan, filmi
Keskivaiheen osallistujat, filmi
Viimeiset matkaan, filmi