Nya besiktningsregler

20 maj 2017 fastställdes de nya besiktningsreglerna för fordon registrerade i Sverige. De kommer att träda i kraft 20 maj 2018.

MHRF har jobbat hårt med frågan sedan flera år tillbaka då nya EU-regler började behandlas inom EUs beslutande organ och det var klart att även Sverige skulle omfattas av dem. Det finns många myndighets- och politikerkontakter, svarande i remisser och klargörande vad gäller de historiska fordonen, från MHRF och FIVA i arbetet att se till att historiska fordon inte glöms bort i sammanhanget.

Om nya regler kommer att informeras bl.a. via MHRFs hemsida
Man kan man läsa om beslutet på:
Nya besiktningsregler kort   och   Veteranfordon och fordonsår